Δημιουργικότητα

Η δημιουργικότητα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος κάθε εκστρατείας ΔΣ που διαμορφώνουμε και η αφετηρία κάθε εξαιρετικής και εμπνευσμένης πρότασης στρατηγικής.